Quan anem afrontar la reforma del nostre habitatge, ningú ens pot assegurar que surti tot perfecte i sense problemes, però si seguim unes determinades pautes, ens serà molt més fàcil poder aconseguir un gran resultat.

1. Investigar

Aquesta és la fase més divertida, l’etapa d’investigació, on veure quines són les nostres necessitats, descobrir que ens agrada, quin estil ens atrau més i quina imatge volem per cada espais. Totes les idees són benvingudes, seran les bases que definiran el nostre futur projecte.

2. Posar-se en mans de professionals

Qualsevol professional no pot ser adequat per a la nostra reforma, necessitem un tècnic qualificat per poder obtenir un bon resultat. És important encertar en aquesta elecció, és bo comptar amb referencies i conèixer treballs realitzats anteriorment per l’arquitecte, l’arquitecte tècnic o pel dissenyador que vagi a fer la nostra obra.

Hi ha qui això ho considera una despesa supèrflua però no és així, guanyaràs en seguretat, aconseguiràs un control en els costos finals de l’obra i especialment, obtindràs un control en l’execució dels treballs.

Aquest professional cobrarà pel seu treball, de la mateixa manera que un metge o un advocat cobren pel seu; però dins del pressupost de la nostra reforma, sens dubte aquesta pot ser la nostra millor inversió.

3. Personalizar

En aquesta fase es important sincerar-se i traslladar totes les teves idees i inquietuds a l’arquitecte, arquitecte tècnic o dissenyador que ha de realitzar el projecte de reforma de tu habitatge.

Defineix-li la teva personalitat i necessitats perquè tracti d’adaptar-les als teus futurs espais, aquests han de complir la seva funció, tal com a tu t’agradaria viure`ls i gaudir-los. Això és de gran ajuda per trobar solucions específiques, imaginatives i personalitzades per a cada espai.

No hi ha una solució genèrica per a les reformes, evita les solucions estandarditzades i personalitza els teus espais, eclecticisme absolut, atreveix-te i descobreix solucions que ni tan sols havies imaginat.

 

 

4. Ajustar el pressupost

Primer de tot, ser realistes i posar-nos límits, fixar la xifra de la qual no volem de passar, tot i que, normalment es reserva entre un 15% i un 20% més, com a fons d’emergència.

El procés de l’obra és llarg i aquesta es pot incrementar, no només per una mala planificació, hi ha molts factors que poden influir en això… Per exemple, mal estat ocult de les instal·lacions, decisions que es vagin incorporant sobre la marxa,…

És molt important que el professional contractat sàpiga quin és el nostre pressupost i s’adapti al mateix, que ens expliqui què tenim al nostre abast i indagui en què podem estalviar per ajustar-nos a la nostra economia.

5. Aprofitar l’espai

Buscar idees que aprofitin l’espai al màxim, esprémer cada metre quadrat, buscant funcionalitat i evitant odiosos espais residuals. No imagineu la quantitat de solucions que es poden trobar per guanyar espais d’emmagatzematge, la imaginació és la nostra gran aliada per optimitzar l’espai de formes i maneres molt diferents.

6. Adaptar-nos a l’entorn

Aprofitar la llum, exigeix una bona anàlisi del desenvolupament de la llum i ventilació natural del teu habitatge, això pot permetre una nova qualitat espacial de la nostra llar fins ara desconeguda.
Això al costat de el punt anterior seran les claus que convertiran la nostra reforma en un simple rentat de cara o en una nova estructuració que transformi completament el nostre habitatge, per sobre dels materials i qualitats a emprar.

 

 

7. Estalviar

És el moment de fer una bona inversió en les qualitats que no es veuen a simple vista, normalment les ocultem darrere de les nostres parets, terres o armaris, i no obstant això són d’una gran importància en el nostre confort i benestar.

Un aïllament de primera qualitat, la renovació de les instal·lacions de fontaneria, calefacció i electricitat, una bona caldera o electrodomèstics de baix consum energètic, poden ser les nostres millors inversions, estalviant-nos costos importants en un futur a mig termini.

8. Triar materials de primera qualitat

Els materials de terres, pintures, mecanismes elèctrics, sanitaris, armaris i portes, tots han de ser de primera qualitat. Això no vol dir que siguin d’una marca concreta o d’un preu dels mateixos desorbitat, s’han d’escollir les millors qualitats ofertades dins del nostre pressupost amb l’assessorament del nostre tècnic i adaptades a les teves necessitats reals i les seves garanties.

És important, donat que una mala elecció dels materials ara, pot suposar un sobrecost futur molt més gran al haver de tornar a canviar-los.

La qualitat pot ser avui una despesa considerable, però el temps acaba transformant-la en un important estalvi.

9. Pressupostos detallats

Totes les exigències anteriors han de ser reflectides en bon pressupost amb contracte i garanties, que impliqui uns preus unitaris de cadascuna de les partides de l’obra.

10. Seguiment de les obres

Durant l’obra poden sorgir modificacions o canvis, aquests han de valorar-se en el moment i hauran de ser confrontats pel teu tècnic.

Aquestes modificacions han de reflectir-se en una fitxa d’obra que serà signada per l’empresa, el tècnic i per tu, donant el vist i plau a les mateixes. I juntament amb el pressupost acordat inicialment, no tindràs cap problema en comprovar que tot s’ha valorat justament i et permetrà tenir un excel·lent control de les obres que estàs realitzant i assegurar-te que tot es desenvolupa segons l’acordat.

Published On: 11 març, 2021 / Categories: Noticies /